Voor docenten

Omstreden Zaken biedt lesmodules aan over religieuze uitingen van allerlei aard die discussie oproepen in de maatschappij. De vakdidactische toepassingen geven suggesties hoe u deze onderwerpen in de klas kunt behandelen.

Het centrale thema dat de basis vormt van alle lesmodules is te vinden in de module Het seculiere paradigma. Wij raden docenten aan om als eerste dit thema te lezen.

De lesmodules behandelen elk een eigen thema. Door op een lesmodule te klikken opent de module met een korte beschrijving van het onderwerp. Op die pagina staan de volgende onderdelen:

Kennisclip     

Een filmpje waarin de onderzoeker iets vertelt over het onderwerp van de lesmodule en over het onderzoek.

Tekst voor docenten (aangegeven met D in oranje blok)

Deze tekst bevat de complete stof van de lesmodule, en biedt docenten brede kennis over het thema van de lesmodule en de complexiteit ervan.

Teksten voor leerlingen (aangegeven met L in blauw blok)

De teksten voor leerlingen geven inzicht in het betreffende thema door het in een groter, vaak historisch, kader te plaatsen. Bij sommige lesmodules staan twee teksten voor leerlingen, die elk één bepaald perspectief belichten.

Media

Een overzicht van publicaties in de media, vaak met links naar digitale bronnen. Deze bronnen kunnen worden getoond bij de behandeling van het thema in de klas of voor de opdrachten die te vinden zijn onder ‘lesgeven over’

Bibliografie

Overzicht van de wetenschappelijke bronnen waarop de lesmodule is gebaseerd.

Lesgeven over …..

Geeft handreikingen voor het lesgeven over het betreffende onderwerp met:

  • een overzicht van de onderwerpen die aan de orde komen in de betreffende lesmodule
  • een link naar de vakdidactische toepassing die past bij de lesmodule
  • praktisch gebruik: een opdracht over de lesmodule met gebruikmaking van de vakdidactische toepassing

Onder vakdidactiek staan verschillende vakdidactische benaderingen die bruikbaar zijn bij het lesgeven over deze onderwerpen. Iedere didactiek is gebaseerd op onderzoek en past bij een levensbeschouwelijke visie op het onderwijs. Hierdoor zijn ze uiteraard zeer geschikt binnen de lessen godsdienst/levensbeschouwing, maar zeker ook voor vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, filosofie, beeldende vorming en Nederlands. 

Bij elke vakdidactische benadering wordt aangegeven in welke lesmodules het gebruik ervan is uitgewerkt om in de klas mee aan de slag te gaan. Uiteraard zijn ze ook vrij te gebruiken voor andere onderwerpen.

Elke lesmodule biedt handvatten aan de docent onder het kopje ‘lesgeven over’. Bij ‘praktisch gebruik’ wordt de vakdidactische toepassing toegepast op de lesstof van de module.