Home

Welkom op Omstreden Zaken, de plek voor docenten die hun leerlingen willen inspireren en uitdagen met boeiende, relevante lessen over de rol van religie in onze samenleving. Het lesmateriaal dat wij bieden is ontworpen om scholieren te laten ontdekken dat religieuze uitingen op allerhande manieren in hun leefwereld voorkomen en om hen daarover te laten nadenken.

Omstreden Zaken helpt bij het verkennen hoe religie niet alleen een persoonlijke, maar ook een maatschappelijke dimensie heeft die essentieel is voor een diepgaand begrip van de Nederlandse maatschappij.

Onze lesmodules zijn zorgvuldig samengesteld op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek en zijn ontworpen met een levensbeschouwelijke visie op onderwijs. Of je nu levensbeschouwing en religie onderwijst in de bovenbouw of dat je vakken geeft zoals burgerschapsonderwijs, geschiedenis, of kunst- en maatschappijvakken, Omstreden Zaken biedt bruikbare lesmodules en vakdidactische toepassingen voor meerdere vakken. Voor elke lesmodule geven we aanbevelingen voor de vakken waarin deze van toepassing kan zijn. Zie daarvoor hieronder de titels van de lesmodules. Door op de titel te klikken zie je thema’s, vakken en didactische toepassing.

Wilt u geïnformeerd worden als er nieuwe lesmodules op Omstreden Zaken verschijnen? Heeft u vragen of opmerkingen over het lesmateriaal? Stuur dan een mail naar omstredenzaken@uu.nl 

Het seculiere paradigma

Titel moduleThema’sVakkenMet uitgewerkte didactiek
Het seculiere paradigmaWat is secularisme?

Onderscheid tussen cultureel secularisme en constitutioneel secularisme
Levensbeschouwing

Geschiedenis

Maatschappijleer

Een roep in de seculiere woestijn

Titel moduleThema’sVakkenMet uitgewerkte didactiek
Een roep in de seculiere woestijnEthiek – meten met twee maten binnen één land/wet;

Cultureel secularisme & constitutioneel secularisme;

Scheiding tussen kerk & staat – wat betekent dit nu eigenlijk?

Religieuze diversiteit – wel/niet in mijn straat;

Publieke ruimte – van iedereen of aan hoofdcultuur gebonden?

Secularisme – verschillende vormen, verschillende uitingen
Levensbeschouwing

Geschiedenis

Maatschappijleer
Conceptuele
benadering

Dialoog

De grootste moskee van Europa

Titel moduleThema’sVakkenMet uitgewerkte didactiek
De grootste moskee van EuropaEthiek – meten met twee maten binnen één land/wet;

Cultureel relativisme vs. Universalisme – verandering in gedachte als het om jezelf gaat;

Religieuze diversiteit – wel/niet in mijn straat;

Schuilkerken toen, schuilmoskeeën nu;

Publieke domein – van iedereen of aan hoofdcultuur gebonden?

Bouwstijlen – invloeden & esthetiek in Europa.
Levensbeschouwing

Geschiedenis

Maatschappijleer
Dialoog

Heilig afval

Titel moduleThema’sVakkenMet uitgewerkte didactiek
Heilig afvalHerbestemming kerkgebouwen naar seculier gebruik

Heilig afval: heilige objecten die in de seculiere wereld terechtkomen

Sacred residue: sporen van heiligheid die aan gebouwen en objecten kleven

Heilige objecten

Verhalen van voorwerpen

Levensverhaal van leerlingen
Levensbeschouwing

Geschiedenis

Maatschappijleer
Onderzoek opzetten

Narratief onderwijs

Jouw kerk, mijn kerk

Titel moduleThema’sVakkenMet uitgewerkte didactiek
Jouw kerk, mijn kerk Meervoudig kerkgebruik
– Religieuze en niet-
religieuze
– Religie en kunst

Perspectiefwisseling

Inleven in een ander

Dialogisch gesprek
Levensbeschouwing

Geschiedenis

Maatschappijleer

CKV/Kunst
Rollenspel

Hiphop met een boodschap

Titel moduleThema’sVakkenMet uitgewerkte didactiek
Hiphop met een boodschapCultuur

Thuis voelen

Hiphop

Tradities

Jezelf zijn

KeniaKenia De Republiek Kenia is een staat in Oost-Afrika. De grenzen van het land werden vastgesteld in 1963, toen Kenia onafhankelijk werd van het Britse kolonialisme. Vandaag de dag leven tientallen bevolkingsgroepen met verschillende talen en culturen in het land samen. Afrika
Levensbeschouwing

Geschiedenis

CKV

Nederlands

Muziek
Verdiepend lezen

GRIMM

Vraagtypen

Dialoog

Wel of geen hand schudden? Een gevoelige kwestie

Titel moduleThema’sVakkenMet uitgewerkte didactiek
Wel of geen hand schudden? Een gevoelige kwestieVerschillende perspectieven

Inleven in een ander

Bewust zijn van vooronderstellingen

Elkaar bevragen
Levensbeschouwing

Burgerschapsonderwijs
Klassengesprek

Ronde tafel