Onderzoek opzetten

Wanneer een persoon goed onderzoek kan doen, heeft deze persoon de mogelijkheid om een leven lang te leren. Het aanleren van goede onderzoeksvaardigheden is best lastig. SLO heeft op zeer heldere en toegankelijke wijze Onderzoek in zes stappen opgesteld voor verschillende onderzoeksvaardigheden (SLO, 2021).

Modules waarin gewerkt wordt met het opzetten van onderzoek: Heilig afval

Bronnenonderzoek

Naast een duidelijke structuur voor leerlingen, is tevens een Handreiking voor docenten gemaakt, waarin ook rubrics te vinden zijn voor de leerlijn onderzoeksvaardigheden en eindtermen (SLO, 2019).

De deelstappen binnen Bronnenonderzoek zijn zeer goed bruikbaar voor ieder religiewetenschappelijk onderzoek (SLO, 2019). Iedere deelstap wordt via de website overzichtelijk uitgelegd.