Lesgeven over ‘Een roep in de seculiere woestijn’

Om het omstredene van de versterkte azan echt te begrijpen is veel kennis nodig. Het is van belang dat de leerlingen dezelfde taal spreken, voordat zij hun onderbouwde mening geven. Bij dit onderwerp is door Omstreden Zaken gekozen voor een theoretische benadering aan de hand van concepten.

  • Ethiek – meten met twee maten binnen één land/wet;
  • Cultureel secularisme & constitutioneel secularisme;
  • Scheiding tussen kerk & staat – wat betekent dit nu eigenlijk?
  • Religieuze diversiteit – wel/niet in mijn straat;
  • Publieke ruimte – van iedereen of aan hoofdcultuur gebonden?
  • Secularisme – verschillende vormen, verschillende uitingen

Aangrenzende onderwerpen, zelf toe te voegen:

  • Xenofobie, etnocentrisme, polycentrisme
  • Universalisme vs. cultureel relativisme

Klik hier voor uitleg over de conceptuele benadering.

Afhankelijk van de samenstelling en kennis van de klas is dit onderwerp ook zeer geschikt om te bespreken aan de hand van de dialoog.

Een roep in de seculiere woestijn & de conceptuele benadering

A-conceptVrijheid
B-conceptConstitutioneel secularisme en cultureel secularisme
C-concept(De versterkte) Azan
1. Communiceren
VRIJHEID 
Duur:10 minuten (of als huiswerk)
Groepsgrootte:1 persoon
Opdracht:Aan welke tien woorden denk je als je aan vrijheid denkt? Wat betekent vrijheid voor jou? Bij welk onderdeel in jouw leven zou jij méér vrijheid willen en waarom?  
2.
Toepassen
 
Duur:10 minuten
Groepsgrootte:2 personen
Opdracht:Maak een top 3 van voordelen van vrijheid. Maak een top 3 van nadelen van vrijheid. Stel: De school vindt vrijheid ontzettend belangrijk en wil het vrij kunnen uiten van jezelf/of jezelf kunnen zijn promoten binnen de school. Ze vinden het zelfs zo belangrijk dat er een nieuwe schoolregel komt. Vanaf volgende week mag iedereen in de pauze eigen muziek afspelen via zelf meegebrachte boxen.
– Wat gaat er goed/mis in deze situatie? Maak gebruik van het concept ‘vrijheid’ in jullie uitleg.
– Hoe kan het concept vrijheid vanuit verschillende groepen in de school ingezet worden om gelijk te krijgen?  
3.
Informeren

CONSTITUTIONEEL- & CULTUREEL SECULARISME 
Duur:20 minuten
Groepsgrootte:1-2 personen
Opdracht:Lees ‘Theoretische uitleg voor leerlingen: Van jezelf laten horen!’ Op welke twee manieren kan gekeken worden naar de scheiding tussen kerk en staat? Welke grenzen aan vrijheid hebben religieuze groepen in Nederland ervaren in de geschiedenis? Wat is de rol van de staat wanneer gesproken wordt over vrijheid?
4. Contextualiseren  
DE (VERSTERKTE) AZAN
Duur:20 minuten
Groepsgrootte:1-2 personen
Opdracht:Lees ‘Theoretische uitleg voor leerlingen: Arabische klanken in de Nederlandse samenleving’. Lees nieuwsberichten die door de docent zijn aangeleverd.
Argumenteer waarom de versterkte azan thuishoort in de Nederlandse publieke ruimte.
Argumenteer waarom de versterkte azan niet thuishoort in de Nederlandse publieke ruimte.  
5. Evalueren 
Deel 1 
Duur:5 minuten
Groepsgrootte:1 persoon
Opdracht:Wat betekent de versterkte azan (in de Nederlandse publieke ruimte) voor moslims? Met alle teksten en besprekingen in het achterhoofd: wat betekent de versterkte azan in Nederland voor jou? Vind je het goed/niet goed als dit gebeurt en waarom vind je dat?  
  
Deel 2 
Duur:15 minuten
Groepsgrootte:3-4
Opdracht:Bespreek als eerste kort de bovenstaande vragen. Wat heeft de versterkte azan te maken met vrijheid? In hoeverre is jullie/jouw mening over vrijheid veranderd? Geef argumenten met gebruik van verschillende begrippen uit de teksten.