Onderwerpen binnen de module ‘Heilig afval’

  • Herbestemming kerkgebouwen naar seculier gebruik
  • Heilig afval: heilige objecten die in de seculiere wereld terechtkomen
  • Sacred residue: sporen van heiligheid die aan gebouwen en objecten kleven
  • Heilige objecten
  • Verhalen van voorwerpen
  • Levensverhaal van leerlingen