Praktisch gebruik ‘onderzoek in eigen stad’

Onderzoek in eigen stad

Eigen onderzoek doen naar een (voormalig) heilig gebouw in de buurt.

SLO heeft een helder en goed te volgen stappenplan opgezet voor Bronnenonderzoek (SLO, 2019). Hieronder staan de zes deelstappen genoemd, met daarbij inspiratie voor de aanpak van een onderzoek in de buurt.

Bronnenonderzoek

Oriënteren en vaststellen

Inspiratie voor docentenInspiratie voor leerlingen
Doe alvast wat voorwerk. Ga zelf op zoek naar heilige gebouwen die een andere bestemming hebben gekregen in de omgeving van waar de leerlingen wonen.Droom groot en schaal het daarna terug naar een behapbaar onderzoek. Wees je bewust van de tijd die je ervoor krijgt.
Laat de leerlingen groots denken in dit stadium, ook als dit niet realistisch blijkt te zijn. Dit vergroot de motivatie. Daarna kunnen ze nadenken over wat van hun plannen haalbaar is.Denk alvast na over het eindproduct, dit helpt bij het formuleren van de deelvragen.
Maak duidelijk hoe het onderzoek gerapporteerd moet worden.Raak niet in paniek als dit lang duurt (samen met stap 2 en 3). Geef ruimte voor het denkproces. Als de eerste drie stappen goed op papier staan, dan volgt de rest vanzelf.

Zoeken en plannen

Inspiratie voor docentenInspiratie voor leerlingen
Wat is het plan van de leerling en is dit haalbaar in de tijd die ervoor staat?Bronnen komen niet alleen van internet! Ook mensen zijn bronnen.
Zie erop toe dat iedere groep een goede taakverdeling heeft én duidelijke afspraken. Dit zorgt ervoor dat in een later stadium iedereen gewezen kan worden op de overeengekomen verantwoordelijkhedenEen duidelijke taakverdeling is noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat iedereen weet wat er verwacht wordt van de ander en je kan mensen hierop ter verantwoording roepen als dit nodig blijkt te zijn.

Selecteren, meten en verzamelen

Inspiratie voor docentenInspiratie voor leerlingen
Maak een bronnenbak met betrouwbare (en wetenschappelijke) bronnen waar leerlingen uit kunnen putten.Deze stap kan je helemaal opslokken. Zeker wanneer je internet gebruikt. Bewaak je tijd!
 Zet een timer op 3 minuten. Dan word je iedere keer na 3 minuten eraan herinnerd waar je eigenlijk mee bezig zou moeten zijn.

Verwerken

Inspiratie voor docentenInspiratie voor leerlingen
Help leerlingen met de juiste annotatie.Maak een document aan, met daarin de globale opbouw van je verslag, zodat je de gevonden informatie makkelijk kan rangschikken. In het kort: voorblad, inhoudsopgave, inleiding, middendeel met indeling deelvragen, conclusie, bibliografie, bijlage.

Presenteren

Inspiratie voor docentenInspiratie voor leerlingen
Peerfeedforward werkt ontzettend goed. Geef groepjes de rubrics voor de leerlijn onderzoeksvaardigheden (zie download hieronder). Laat leerlingen elkaars onderzoek lezen en van feedforward voorzien, zodat er nog wijzigingen aangebracht kunnen worden voor de deadline.Klasgenoten zijn ervaringsdeskundigen die in hetzelfde schuitje zitten. Maak hier gebruik van. Laat onderdelen van je onderzoek zien en vraag feedforward.
 Heb je de rubrics niet ontvangen? Vraag deze dan, zodat je jouw onderzoek langs de lat kan leggen die verwacht wordt.

Evalueren en beoordelen

Inspiratie voor docentenInspiratie voor leerlingen
Bedenk of een summatieve beoordeling echt nodig is voor dit onderzoek.Ga na of jij de persoonlijke leerdoelen behaald hebt.
 Bespreek de uitkomst van je onderzoek en het proces er naartoe met klasgenoten. Je leert het meeste van elkaar.